Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Illustrert norsk kristendomshistorie

Illustrert norsk kristendomshistorie
av Hallgeir Elstad og Per Halse

I boksen til høyre kan du laste ned didaktiske moment til kapitla i Illustrert norsk kristendomshistorie. Dei er no justerte i samsvar med den siste reviderte læreplanen for KRL-faget i grunnskulen (Kompetanseløftet – 2005).

Du kan også laste ned oppgåver og repetisjonsspørsmål til Illustrert norsk kristendomshistorie. Det kan vere lurt å arbeide med repetisjonsoppgåvene for å sjekke om ein har fått med seg sentrale innhaldsmoment frå fagstoffet. Dei utdjupande arbeidsoppgåvene eignar seg nok best til gruppesamtalar og diskusjonar, eller dei kan gjerast til utgangspunkt for essay-skriving og større eller mindre prosjektarbeid.

Ressurser